• +380 44 331 6958
  • +380 50 443 6700
  • +380 44 482 4214
  • info@igu.ua
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Інтелект Груп Україна висловила позицію за результатами опрацювання Президентських законопроектів щодо виконавчого провадження

Інтелект Груп Україна засвідчує свою повагу Американській Торговій Палаті й повідомляє про безумовну підтримку реалізованих у законопроектах №№ 2506А і 2507А зусиль із належного законодавчого врегулювання процедури виконання судових рішень та унормування статусу суб’єктів, що виконуватимуть зазначені рішення.
Висока актуальність означеної роботи й нагальна потреба покращання існуючого стану речей в процесі виконання судових рішень є, на нашу думку, очевидними.
Адже ефективність судової системи держави є не лише свідченням розвитку правової культури її громадян, а й запорукою активного господарювання, успішного підприємництва, притоку капіталів, а відтак – підґрунтям для економічного розвитку країни.
Зважаючи на те, що раніше висловлена позиція Американської Торгової Палати (лист №15-390 від 05.05.2015) не врахована в проектах, вважаємо за доцільне наполягати на її реалізації в ході дальшої роботи над проектами. Усі зауваження і пропозиції Американської Торгової Палати, висловлені в наданому для опрацювання проекті листа, вважаємо слушними й підтримуємо.
Пропонуємо доповнити проект листа Американської Торгової Палати наведеною нижче позицією щодо законопроекту про виконавче провадження (№2507А).
Низка статей Кримінального кодексу України й Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають конфіскацію і знищення майна, певних предметів, матеріалів, сировини, обладнання тощо.
Проте, на жаль, спеціального закону, котрий детально унормовував би правовідносини щодо вищезазначених конфіскації і знищення в Україні не прийнято. Кримінальний кодекс України лише в загальних рисах встановлює поняття конфіскації майна як покарання, проте не містить будь-яких приписів щодо конфіскації і знищення певних предметів злочину – матеріалів, сировини, обладнання тощо. Такий самий стан речей має місце щодо адміністративних правопорушень.
Як наслідок – неврегульованими в Україні на законодавчому рівні залишаються питання конфіскації та знищення:
знарядь і матеріалів, які використовувалися при вчиненні умисних порушень прав на об’єкти інтелектуальної власності;
фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення;
дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва;
товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами;
незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, у т.ч. шляхом відкриття підпільних цехів або застосування обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів;
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, що були предметом контрабанди;
предметів контрабанди;
знарядь і засобів незаконного рибного, звіриного або іншого водного добувного промислу, незаконного полювання;
знарядь і засобів заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель;
кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову, національну та релігійну нетерпимість та дискримінацію, засобів її виготовлення і демонстрування.
Наведений перелік вражає, проте, він не є вичерпним. Адже потребують законодавчого врегулювання питання конфіскації і знищення предметів правопорушень, передбачених ст.ст. 42-1, 42-2, 46-1, 51-2, 85, 85-1, 88, 88-1, 90, 91, 106-2, 122-5, 133, 146, 154, 156, 160, 162, 164, 164-3, 164-5, 164-6, 164-7, 164-9, 164-10, 171-2, 172-5, 174, 177-2, 181, 182, 188, 190, 191, 195-1, 195-2, 195-4, 195-5, 195-6, 204-3, 212-6, Кодексу України про адміністративні правопорушення; ст.ст. 176, 177, 201, 203-1, 203-2, 204, 216, 229, 239-1Кримінального кодексу України.
Спеціальним законом або законом про виконавче провадження слід унормувати правовідносини, що вже виникають у зв’язку з доступом до об’єктів конфіскації і знищення (питання забезпечення безпеки виконавця, відшкодування витрат, відкриття дверей і приміщень), питання витрат та визначення суб’єктів і процедури логістики й транспортування об’єктів конфіскації і знищення, їх відповідального зберігання, обслуговування, оцінки, реалізації та знищення тощо.

Що стосується проекту №2507А, то вважаємо доречним висловити до нього такі пропозиції.
За статтею 4 виконавчий документ повертається органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання стягувачу, зокрема, коли: рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили; виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею. На наш погляд, замість повернення виконавчого документа стягувачу в описаних випадках слід передбачити запит виконавцем відомостей про набрання законної сили рішенням та надсилання виконавчого документа виконавцем відповідному органові для усунення недоліків документа. Саме такий підхід повною мірою відповідатиме інтересам стягувача й забезпечить швидке виконання рішень.
Частина 2 статті 5 законопроекту містить перелік видів рішень, які не можуть виконуватися приватними виконавцями. Наявність зазначеного обмеження діяльності приватних виконавців не є обґрунтованою те на відповідає принципам виконавчого провадження, що передбачені в проекті (стаття 2).
За частиною 2 статті 13 арешт на майно (кошти) накладається в день його виявлення, крім випадку, передбаченого частиною сьомою статті 26 цього Закону. Проте, частина сьома статті 26 законопроекту не містить положень із зазначенням будь-яких строків вчинення дій.
Згідно з проектом (пункт 21 частини 3 статті 18) виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право залучати в разі потреби до проведення чи організації виконавчих дій суб’єктів господарювання, у тому числі на платній основі, за рахунок авансового внеску стягувача. Державні органи звільняються від авансового внеску (стаття 26 проекту). Таким чином, на жаль, майбутній закон унеможливлюватиме залучення на платній основі суб’єктів господарювання до проведення, зокрема, виконавчих дій за судовими рішеннями в кримінальних провадженнях і провадженнях про адміністративні правопорушення, коли потребуватиметься вирішення завдань із транспортування, зберігання, обслуговування, оцінювання й реалізації або можливого знищення певних предметів, сировини обладнання тощо.

З найкращими побажаннями,
«Інтелект Груп Україна»

Розвиток законодавства

Попередня Наступна

Фахівцями ТОВ «Інтелект Груп Україна» опрацьовано законопроект № 3081-д «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

16-02-2017 Legislation

Вважаємо слушною й підтримуємо позицію Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України (п.3 висновку ГНЕУ) про те, що пропозиція щодо доповнення об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) ККУ, такою ознакою, як «піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав, в тому числі у мережі Інтернет, камкордінг, кардшейрінг…» є зайвою. Адже чинна редакція...

Детальніше

Спеціальна конфіскація. На що сподіватися правовласникам?

09-08-2016 Legislation

28 лютого 2016 року набрав чинності Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації. Даним Законом, зокрема, упроваджено інститут спеціальної конфіскації як примусового безоплатного вилучення...

Детальніше

Щодо законопроекту про приватну детективну (розшукову) діяльність

08-04-2016 Legislation

Законопроект про приватну детективну (розшукову) діяльність (реєстраційний № 3726 від 28.12.2015) внесено до ВР України народними депутатами України М.П. Паламарчуком, А.А. Кожем’якіним, О.П. Продан, А.А. Тетеруком. Проекту властиві недоліки концептуального характеру, що не дозволять майбутньому закону стати нормативним середовищем, що сприятиме розвиткові приватної детективної діяльності.Такими концептуальними недоліками вбачаються:1) структурованість і смисл нормативних положень проекту не відповідають сутності приватної детективної діяльності, натомість...

Детальніше

Фахівці ІГУ взяли участь в опрацюванні законопроекту про посилення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності

20-10-2015 Legislation

Фахівцями Інтелект Груп Україна опрацьовано підготовлений у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України проект змін законодавчих актів щодо посилення відповідальності у сфері інтелектуальної власності.Ми вітаємо й підтримуємо всіх експертів, які взяли участь у роботі над даною законодавчою пропозицією. Висловлюємо сподівання щодо її успішної реалізації й досягнення мети унеможливлення порушень прав інтелектуальної власності шляхом посилення юридичної відповідальності за учинення означених порушень.Вважаємо...

Детальніше

Фахівцями ТОВ «Інтелект Груп Україна» опрацьовано законопроект № 2840 від 14.05.2015 щодо криміналізації контрабанди підакцизних і контрафактних товарів

29-09-2015 Legislation

За результатами опрацювання законопроекту № 2840 від 14.05.2015 (внесено групою народних депутатів України на чолі з Парубієм А.В.) повідомляється наступне.Проектом запропоновано доповнити статтю 201 Кримінального кодексу України положенням, за яким до предмета контрабанди належатимуть підакцизні і контрафактні товари (продукція) вартістю від двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Контрабанда відповідних товарів вважатиметься кримінально караною в тому разі, якщо вартість цих товарів у...

Детальніше

Інтелект Груп Україна висловила позицію за результатами опрацювання Президентських законопроектів щодо виконавчого провадження

22-09-2015 Legislation

Інтелект Груп Україна засвідчує свою повагу Американській Торговій Палаті й повідомляє про безумовну підтримку реалізованих у законопроектах №№ 2506А і 2507А зусиль із належного законодавчого врегулювання процедури виконання судових рішень та унормування статусу суб’єктів, що виконуватимуть зазначені рішення.Висока актуальність означеної роботи й нагальна потреба покращання існуючого стану речей в процесі виконання судових рішень є, на нашу думку, очевидними.Адже ефективність судової...

Детальніше

Фахівці Інтелект Груп Україна внесли пропозиції щодо законодавчої ініціативи Мінекономрозвитку в питанні захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

27-08-2015 Legislation

«Інтелект Груп Україна» має честь висловити підтримку ініціативи Мінекономрозвитку України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. Потреба змін до українського законодавства в частині протидії так званому «комп’ютерному піратству» є надзвичайно актуальною.Одночасно із упровадженням ефективних інструментів припинення порушень авторського права та суміжних прав нам усім слід зважити на потребу...

Детальніше