• +380 44 331 6958
  • +380 50 443 6700
  • +380 44 482 4214
  • info@igu.ua
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Фахівцями ТОВ «Інтелект Груп Україна» опрацьовано законопроект № 3081-д «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

Вважаємо слушною й підтримуємо позицію Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України (п.3 висновку ГНЕУ) про те, що пропозиція щодо доповнення об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) ККУ, такою ознакою, як «піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав, в тому числі у мережі Інтернет, камкордінг, кардшейрінг…» є зайвою. Адже чинна редакція частини 1 статті 176 КК вже передбачає кримінальну відповідальність за інші порушення авторського права та суміжних прав, до яких, в свою чергу, належать: а) вчинення дій, які порушують майнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 15, 39, 40 і 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», з урахуванням передбачених статтями 21, 25, 42 і 43 зазначеного Закону обмежень майнових прав; б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав, зокрема опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України контрафактних примірників творів (у т. ч. комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення; в) плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору; г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у т. ч. комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення; д) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління; є) публічне сповіщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.
Ми згодні з позицією ГНЕУ щодо неприпустимості використання у тексті кримінального закону юридично невизначеного терміну «кардшейрінг», оскільки правова невизначеність матиме наслідком неможливість кваліфікації протиправного діяння.
Ми вважаємо, що потрібно врахувати твердження ГНЕУ про те, що фінансування незаконного відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, в тому числі їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації (частина 1 статті 176 КК в редакції проекту) необхідно кваліфікувати як співучасть у злочині з обов’язковим посиланням на відповідну статтю (частина 3 статті 27 КК). Тому відповідну пропозицію слід виключити з законопроекту.
На нашу думку, ГНЕУ має рацію, зауважуючи, що пропозиція щодо доповнення об’єктивної сторони статті 176 КК такою обов’язковою ознакою як «мета отримання доходу» (частина 1 статті 176 КК в редакції проекту) є доволі сумнівною та юридично необґрунтованою. Адже будь-який законопроект, метою якого є криміналізація нових діянь, розширення обсягу кримінальної відповідальності чи зміна передбачених законом ознак об’єктивної сторони певного злочину, на наш погляд, повинен мати серйозне наукове обґрунтування і бути результатом ґрунтовного аналізу практики застосування відповідної статті КК. Зокрема, законопроект, зміст якого полягає у подальшій деталізації ознак певного злочину (як це має місце у даному законопроекті), має супроводжуватись, принаймні, статистичними даними та прикладами із практики, які б доводили неефективність чи недостатню ефективність чинної редакції відповідної статті КК, наявність проблем в її застосуванні, наявність випадків, коли справді небезпечні діяння залишались безкарними внаслідок недосконалості закону. Проте, обґрунтування такого роду у доданих до законопроекту документах відсутнє.

Вважаємо доречним повідомити про власне зауваження, яке полягає в наступному.
Проектом запропоновано обмежити (виключно судами, розташованими в місті Києві) підсудність спорів, пов’язаних з порушеннями прав інтелектуальної власності, вчиненими в мережі Інтернет. Дана пропозиція видається такою, що не відповідає сенсу законодавства ЄС, адже створить перешкоду в реалізації особою свого конституційного права на судовий захист. Пропонуємо відкоригувати положення проекту, передбачивши альтернативну підсудність означених вище спорів за вибором позивача.

З найкращими побажаннями,
«Інтелект Груп Україна»

Розвиток законодавства

Попередня Наступна

Фахівцями ТОВ «Інтелект Груп Україна» опрацьовано законопроект № 3081-д «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

16-02-2017 Legislation

Вважаємо слушною й підтримуємо позицію Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України (п.3 висновку ГНЕУ) про те, що пропозиція щодо доповнення об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) ККУ, такою ознакою, як «піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав, в тому числі у мережі Інтернет, камкордінг, кардшейрінг…» є зайвою. Адже чинна редакція...

Детальніше

Спеціальна конфіскація. На що сподіватися правовласникам?

09-08-2016 Legislation

28 лютого 2016 року набрав чинності Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації. Даним Законом, зокрема, упроваджено інститут спеціальної конфіскації як примусового безоплатного вилучення...

Детальніше

Щодо законопроекту про приватну детективну (розшукову) діяльність

08-04-2016 Legislation

Законопроект про приватну детективну (розшукову) діяльність (реєстраційний № 3726 від 28.12.2015) внесено до ВР України народними депутатами України М.П. Паламарчуком, А.А. Кожем’якіним, О.П. Продан, А.А. Тетеруком. Проекту властиві недоліки концептуального характеру, що не дозволять майбутньому закону стати нормативним середовищем, що сприятиме розвиткові приватної детективної діяльності.Такими концептуальними недоліками вбачаються:1) структурованість і смисл нормативних положень проекту не відповідають сутності приватної детективної діяльності, натомість...

Детальніше

Фахівці ІГУ взяли участь в опрацюванні законопроекту про посилення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності

20-10-2015 Legislation

Фахівцями Інтелект Груп Україна опрацьовано підготовлений у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України проект змін законодавчих актів щодо посилення відповідальності у сфері інтелектуальної власності.Ми вітаємо й підтримуємо всіх експертів, які взяли участь у роботі над даною законодавчою пропозицією. Висловлюємо сподівання щодо її успішної реалізації й досягнення мети унеможливлення порушень прав інтелектуальної власності шляхом посилення юридичної відповідальності за учинення означених порушень.Вважаємо...

Детальніше

Фахівцями ТОВ «Інтелект Груп Україна» опрацьовано законопроект № 2840 від 14.05.2015 щодо криміналізації контрабанди підакцизних і контрафактних товарів

29-09-2015 Legislation

За результатами опрацювання законопроекту № 2840 від 14.05.2015 (внесено групою народних депутатів України на чолі з Парубієм А.В.) повідомляється наступне.Проектом запропоновано доповнити статтю 201 Кримінального кодексу України положенням, за яким до предмета контрабанди належатимуть підакцизні і контрафактні товари (продукція) вартістю від двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Контрабанда відповідних товарів вважатиметься кримінально караною в тому разі, якщо вартість цих товарів у...

Детальніше

Інтелект Груп Україна висловила позицію за результатами опрацювання Президентських законопроектів щодо виконавчого провадження

22-09-2015 Legislation

Інтелект Груп Україна засвідчує свою повагу Американській Торговій Палаті й повідомляє про безумовну підтримку реалізованих у законопроектах №№ 2506А і 2507А зусиль із належного законодавчого врегулювання процедури виконання судових рішень та унормування статусу суб’єктів, що виконуватимуть зазначені рішення.Висока актуальність означеної роботи й нагальна потреба покращання існуючого стану речей в процесі виконання судових рішень є, на нашу думку, очевидними.Адже ефективність судової...

Детальніше

Фахівці Інтелект Груп Україна внесли пропозиції щодо законодавчої ініціативи Мінекономрозвитку в питанні захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

27-08-2015 Legislation

«Інтелект Груп Україна» має честь висловити підтримку ініціативи Мінекономрозвитку України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. Потреба змін до українського законодавства в частині протидії так званому «комп’ютерному піратству» є надзвичайно актуальною.Одночасно із упровадженням ефективних інструментів припинення порушень авторського права та суміжних прав нам усім слід зважити на потребу...

Детальніше